Wat is bewust wonen?

"Architecture that camouflages, floats, flies, rolls, grows and shrinks, appears and disappears within the city, becoming part of the landscape, the terrain, the network; it is visible yet recognizable and identifiable, giving rise to unpredictable and spontaneous processes, breaking into different levels of reality, searching the city and its present moment, taking it over, invading, re-reading and turning it upside-down." ( Pilar Echavarria M., Portable Architecture)

Vooral in de jaren 60 heeft het concept van nomadische wonen een enorme vaart genomen. Ontwikkelingen in de ruimtevaart- en informatie technologie inspireerden ontwerpers tot nieuwe verblijfsconcepten.

Zelfvoorzienende survivalcapsules, vliegende schotels en complete lopende steden behoorden niet langer tot de onmogelijkheden. Bekende voorbeelden hiervan zijn 'Plug-in-city' van Peter Cook, 'Walking City" van Ron Herron en de capsules en 'Metabolistas' van Kurokawa. Deze conceptuele verkenningen zijn de planfase niet voorbij gekomen. Sommige ontwerpen hebben ook een sociale dimensie, andere zijn meer plekken om je terug te trekken.

 Burospelen zet in op een collectieve sociale variant waarbij het leven op een gemeenschappelijk veld ervoor gaat zorgen dat je dingen kunt delen. Voorzieningen worden collectief. 

De uitgangspunten zijn licht bouwen, licht organiseren, licht financieren, licht plannen. Een gemeenschap vanuit het kleinschalig wonen en licht bouwen principe.

Compact bouwen

compact bouwen onderstreept een minimale levensstijl

nomadisch wonen is iets anders dan een wooncarriere maken.

Licht bouwen/ finacieren is een alternatief voor  hypotheek systeem en vastgoed fuik.

compact bouwen bespaart bouwmaterialen en energiekosten
compacte en tijdelijke woningen maken gebruik van rest- en randlocaties van de stad
compacte en tijdelijke woningen kunnen goed zelfvoorzienend zijn in water en elektriciteit
mobiele woningen laten geen fysieke footprint na op de locatie

Hou het Licht

Licht bouwen?

De trend op het gebied van wonen is nu dat er meer gebouwd oppervlak per persoon nodig is. Ook worden onze eisen steeds hoger. Met een nog steeds groeiende bevolking en stijgende woningnood met name in de grote steden, komt er steeds meer druk te liggen op de schaarse bouwgrond en bouwmaterialen. Licht bouwen kan een oplossing zijn omdat het weinig ruimte in beslag neemt en de woning na een tijdje weer verwijderd kan worden. Wonen op het dak van een kantoorgebouw, op bouwgrond van een toekomstig project, in een natuurgebied, in uiterwaarden van rivieren of aan de randen van de stad waar de grond (nog) niet volgebouwd is.

 Uitgangspunten zijn duurzaamheid en flexibiliteit. Denk aan Losgoed. Veel recyclen van bouwmaterialen. De woningen worden compact gebouwd. Dit bespaart materiaal maar ook energie. Ruimte kan 's zomers buiten toegevoegd worden. Voor grotere bijeenkomsten kan een gemeenschappelijke ruimte gemaakt worden

 Licht financieren?

 Wanneer je accepteert dat wonen geen verdienmodel is maar een kostenpost kun je ook anders over je behoeften nadenken. Je bent niet bezig mogelijke meerwaarde te financieren. Dit houdt in dat je betaalt wat je gebruikt. Dus geen loodzware hypotheek, een kleine bouwsom en meer investeringen gaandeweg, als blijkt dat het nodig is te groeien.

 Licht organiseren

 De woningen zijn verplaatsbaar en flexibel. De publieke ruimte in zelfbeheer. Een zwaar planproces en vergunningstraject zijn ongewenst. Het wonen wordt ge de-institutionaliseerd. Minimale milieu en veiligheids eisen en voorwaarden zijn voldoende wanneer uit gegaan wordt van eigen verantwoordelijkheid. Geen verstikkende regelgeving gebaseerd is op wantrouwen en betutteling.

 Voorzieningen worden zo veel mogelijk zelf georganiseerd en geproduceerd. Zonne en wind energie, water en riool kunnen in eigen beheer zijn. Afvalscheiding en deels verwerking kan in eigen beheer. Het gaat er niet om je af te zonderen van de maatschappij. Verantwoordelijk zijn voor jezelf is een goede zaak.

 Licht plannen

 Hoe je leven verandert zie je terug in de maat en typologie van je woning. Ieder mens kent verschillende ruimtebehoeften door het leven heen. Als student, als stel, als gezin, met inwonende kinderen, weer als stel, alleen en met het gezin van één van je kinderen. Het huidige type huis veronderstelt dat je ofwel verhuist ofwel je aanpast. Het is logischer om gewoon je huis aan te passen. Beetje erbij, beetje er af. Een vergunning zou niet nodig moeten zijn. Vastsstellen van de bestemming, de ontsluiting en de verhouding tussen bebouwing/groen en publieke ruimte is voldoende kader.