http://institutobuenabista.com/2015/public-workshop-by-artists-in-residence-bart-stuart-klaar-van-der-lippe/

check this link for info on our coming public workshop.

Free admission but do sign up!

Breaking News!

 • the big silence

  Even though they suffocate they won't protest. One of the worst affected areas is the WIshi neighbourhood. You can smell all kinds of nastyness. People are ill, die. But there is no tradition in protest on Curacao. You might have a brother or an inlaw that works for the refinery. You don't want to be a troublemaker. Even when your life is as badly affected as it is.

 • not to like

  Social control is strong.
  Even liking on Facebook is considered risky. SO people read, but hardly ever give a thumbs up. Cultural tradition is much more about keeping the peace. Pleasing. This makes it very easy to keep a bad thing like unlimited emssion of dangerous stuff going..

 • Protest for clean air

  Saturday 12 spetember a protest aginst pollutionn was organized. We and a few hundred fellow demonstraters marched along the highway next to the ISLA refinerey.

 • Not only ISLA pollutes

  Although the protest most of the times concentrates on ISLA this is not the only polluter here. Next to the refinery the energy plant is also billowing smoke. But this makes it all the more urgent action must be tkane now by the government.

That is Curacao!
Garbage is normaly collected on Thursdays. Last Thursday nobody came, but, everybody left their containers in the street. So did we.
Friday passed, nothing happened. We began to wonder: still leave them out during the weekend? Everybody else did, so...
And all of a sudden Saturday morning there they are: the garbage men... In the end it all works out. Lesson Learned!

 • working

  preparing the seminar that is planned for the end of september. In this seminar we will try to introduce the students how to relate to current affairs as an artist. A point of view that is more that of a witness than being the center of a personal world.

 • working

  Bart is working on protest and embroidery. An intruiging combination that shows much promise...

 • Kurá is Cour

  As well several interesting linguistic things became clear. When an estate was build it had a courtyard. On this houses for personal and children where added. That's where the word Kura comes from: Cour, the french word for Courtyard.

 • Jacob Gelt Dekker

  A special initiative was taken by mr Jacob Gelt Dekker, who came to Willemstad , saw the dilapitated inner city and decided to make a change. He bought up many small plots of land and created Kurá Hulanda, a partially authentic partly newly build resort in the center of town. As well he introduced art and made the Afrika Museum. A mural depicts the former squatters.

 • New New

  Mr Anko van der Woude is a firm believer in contemporary building. So when a new housing project was planned it was very important that it both fitted but as well had the hallmarks of the time it was build in. The result is modern but 'authentic'. Details like the floor to ceiling shutter windows immediately tell it is a modern day building. Something like this is only possible in a concrete building..

 • Monumenten Otra Banda

  Tijdens de uiterst boeiende rondleiding door architect Anko van der Woude (iedere donderdag van 17.15 -19.00, vertrek vanaf Brionplein) werden een aantal punten heel helder. Zonder monumentenzorg was er nu geen historische binnenstad meer.
  Er is nog 300 miljoen gulden aan achterstallig onderhoud.

 • Omgaan met het nieuwe

  Wanneer de Nederlanders gaan bouwen op Curacao doen ze wat ze al kunnen: dezelfde huizen als in Middelburg verschijnen ook hier. Het duurt eeuwen (!!!) voordat de bouwstijl wordt aangepast aan het klimaat ter plaatse. Puntdaken, schuiframen en zolders blijven allemaal in tact en maken zo het Hollandse huis heet en onaangenaam.

 • Muurkanker en familietwist

  Omdat bakstenen weinig voor handen waren werden muren opgetrokken uit koraalsteen en afgepleisterd. Dat leidt tot 'muurkanker': het aanwezig zout doet de verf bladderen. Grotere bedreiging vormen de erfeniskwesties: veel als monument aangemerkte huizen vervallen omdat de erven het niet eens worden over de verdeleing of de bestemming...

Positie

casino flag for Curacao, Frankie Brown, 2012
Google: Political Art Curacao

Kunstenaar zijn lijkt samen te vallen met kritisch zijn. Tegen de regels in. Een grote mond hebben. Apart zijn. Eigenwijs.

Veruit de meest kunstenaars zijn juist heel braaf. Het ongewone zit eigenlijk vooral in hun manier van werken, alleen, en de geringe financiële beloning. Deze 'afwijking' wordt door heel veel ambitie gecompenseerd. De kunstenaar is vastbesloten onsterfelijk, erkend of populair te worden. Erbij te horen dus.

Kritisch zijn, een standpunt innemen over een maatschappelijke kwestie is niet eens aan de orde. Het is de maatschappelijke positie van de kunst of kunstenaar die tot een weerspannige houding lijdt: te weinig eer en invloed voor te veel moeite en toewijding.

Kritische kunstenaars maken kritische werken. Kunstenaars maken kunstwerken. Een relatieve buitenstaander zijn, maakt wel dat je scherp kijkt. Daarom is het goed dat een kunstenaar een speciale plek in de maatschappij inneemt. Als maatschappij zou het goed zijn aandacht te besteden aan de resultaten van die blik.

 • authentic

  what is authentic curacao? Hard question. Both landsc ape and use of th eisland have changed dramatically during the last centuries. Once there were natives, later the dutch brought many nationalities to the island. Commerce such as the refinery and lately tourism have made a huge impact on the scenery and identity.

 • souvenirs

  So what to take as an original, authentic lasting memory of the island? In galerie Alma Blou there is a great selection. Like this little bag made of newspaper..

Concept als inhoud

Ulrike Meinhof, Gerhard Richter, 1988

Vaak wordt verondersteld dat een kunstenaar een diepe reden heeft om iets te maken. Een aanleiding, een oer probleem. Die aanleiding dingen te maken ligt echter niet per se in een onderwerp of een verhaal. De meeste kunstenaars hebben geen boodschap, wel scheppingsdrang.

Alleen bij heel grote kunstenaars komen inhoud en vorm samen. Wordt de vorm inhoud, zoals bij Piet Mondriaan.  Helaas zijn maar weinig kunstenaars zonder boodschap bescheiden genoeg om te kiezen voor de elegante andere optie: het werken vanuit een concept.

Is een boodschap een punt op de horizon. Concepten zijn als kleine motortjes. Het is een voornemen om iets op een bepaalde manier te doen. Bijvoorbeeld: alles met rechte lijnen. Of: alles onscherp. Of alles met kleurvlakken. Het resultaat is wanneer consequent doorgevoerd je vanzelf een boodschap krijgt. Namelijk: alles is onscherp. Dat kan naast esthetische betekenis ook nog als een inhoudelijke betekenis geinterpreteerd worden.

De afwezigheid van boodschap of inhoud is geen enkel probleem wanner het vervangen is door een concept. Het is altijd plezierig om naar de getuigenis van een scheppende mens te kijken. Het is een eerbetoon aan de liefdevolle verspilling. Perfecte productie uren worden ingezet voor niets anders dan het verlangen te creeren. Dat op zich is al een waardevolle boodschap.

 • Infinite Island

  Tirzo Martha 2005,

  Tirzo Martha is one of the founders of IBB. My work is an existential analysis of our contemporary Caribbean societies—societies that are still afraid to free themselves from the burden created in the past. It’s about the material fiction that coexists with the spiritual reality. We are experiencing a transitory existence in our transitory societies that gives birth to my transitory works.

 • Welcome to paradise,

  Tony Monsanto, 2008

  “My work incorporates contemporary issues, like environmental and social subjects, dealing with the complexity of our Caribbean identity and reality. Migration of our people to the economical centers causes a brain drain and stagnation of our economy. Some, as a reaction to the demands of the harsh reality, seek mental support in the mythical world of anesral African religions. While the stereotype images combine clear blue waters, sandy beaches, palm trees, cool cocktails, tanned bodies, drum beating musicians, carnival parades and attractive dancers into a picture postcard view of the Caribbean, the population is struggling with unemployment, low income, political indecision as part of post-colonialism, as well as drug, gambling and alcohol addiction.” (Tony Monsanto1946-2014)

 • work has started

  today working in the studio. Many ideas already going back and forth..

 • art is....

  In the process of preparing our seminar we are faced with the big questions: Art is.... Giving testimony is the first of our central themes.

Students of IBB have embarked on their great adventure...

stijl als strategie

Life for you will be magic if you vote for me

 Bij de opening van de kunstenaar Jose Maria Capricorne in galerie Alma Blou worden de achtergronden bij zijn werk ons duidelijk uiteengezet door kunsthistorica Josee Thissen. Zoals al vermoedt gaat achter de ogenschijnlijk vrolijke wereld van clowns en narren een felle politieke boodschap schuil. In de woorden van de heer Capricorne: Met list en bedrog wordt Curacao om zeep geholpen.

 Stijl is hier een manier om inhoud een plek te geven. De lichte kleuren, de decoratieve randen, de maskers: het schilderij wordt een theater waarin karakters uit de Comedia del árte een spel met elkaar spelen. Deze maskerade is coherent en geloofwaardig genoeg om ruimte te bieden aan een tweede laag.

Binnen de beeldtaal valt niets uit de toon. De coherentie maakt dat het rustig oogt. Thematisch is er een verwantschap met belgisch schilder James Ensor. Gelukskaarten, roepvogels, muziekinstrumenten. Zangers, dansers, mooie vrouwen. Alles wordt ingezet om te verleiden, illusies te creeren. De consistentie binnen het schilderij nodigt uit om tussen de beeldelementen een verhaal te maken. Je af te vragen wat het betekent, wat er gezegd wordt. Je gaat de wereld van het schilderij in.

 Naast schilder techniek die aangeleerd kan worden bestaat er zoiets als een eigen artistieke stijl. Wanneer goed en consequent doorgevoerd blijkt het een strategie om behalve die vorm een inhoud daarnaast te communiceren. De zoete afbeeldingen van Capricorne krijgen zo een stevige 'bite'. Juist vanwege dat contrast.

opening van de kunstenaar Capricorni in galerie Alma Blou

 • ISLA emission output very high

  The emission output by oil refinery ISLA last month was very high. Far exceeding european standards. Probably causing immediate health risks. What is done to curb this? Well, nothing.

  http://www.versgeperst.com/nieuws/270010/opnieuw-recordmetingen-uitstoot-isla.html

 • protesters divided

  Close or regulate? This is the question that divides the island. Closing means cleaning up and changing the use of the vast 600 acre plot. Regulating is placing filters and changing the production process to a more people and environmentally safe one. Both require money and determination

ok, just one more.. playa Kalki, next to Kura Holanda lodge. The absolute wet caribean dream..

 • our beach

  there are certain places where locals hang out in the weekend: Knipa, kleine Knipa, de laguna. These places are natural beaches that don't charge anything for entering. You come early, bring lots of food and family and spend the day eating, talking and the occasional dip in the water.

 • their beach

  Professional beaches are created for tourists. They have entertainment, food and sunbeds. Often possibilities for diving or other sea sports. Many of them are part of a hotel. If you're not a hotel guest you have to pay for use of the beach. The one depicted above is unusal because it also shows lots of art.

trouble in paradise

Techniek is alles...

onze fris gewassen studio in IBB

Bij de openingsspeech van Arthur Oster benadrukte hij het belang van techniek boven passie: een gepassioneerd mens speelt nog geen Bach, een technisch onderlegd mens speelt dat ook zonder passie. Dezelfde avond hoor ik van verschillende kanten: als je techniek maar goed zit, dan komt de kunst vanzelf. Sindsdien spookt het in mijn hoofd.

 Techniek is niet meer dan herhalen wat al bekend en bewezen is. De schilderijen van Arthur zijn Volgens het recept van de 'oude meesters' gemaakt. Ze kunnen nog 400 jaar mee. Tenminste, als met kleurige verf bestreken lappen blijven ze lange tijd dat karakter houden.

 Zijn het nu ook oude meesters geworden? Nee. Ook geen nieuwe meesters. Er is meer dan het op correcte wijze aanbrengen van de verf. Compositie bijvoorbeeld. Het idee dat is omgezet naar een beeld.

Verf aanbrengen is door iedereen te leren. Daarna wordt het lastiger. Compositie en inhoud zijn niet terug te brengen tot herhalen wat al bekend en bewezen is. Daarvoor bestaat geen techniek die een goed resultaat garandeert. Sterker, simpelweg nadoen is vooral hinderlijk.

 Arthur schildert met passie. Hij beheerst wat te beheersen is. Maar kunst wordt het waar men wel begrijpelijk maar toch onnavolgbaar is..

 

 • hulk loses arms

  By injecting syntol in his muscles this guy went from, nerd to hulk. Not really though because it wasn't musle but scar tissue. And he almost lost his arms because of lack of circulation...

 • follow you're dream

  if it is a good dream, you can make it real!
  this wish for christmas was on the ISLA plant where every year a big christmas do is held.

 • La Cruz & Helwegen in Curacao Mueseum

  With a big installation La Cruz & Helwegen pay hommage to Curacaoan culture. The relation of LaCruz with his homested is one of both love and hate. Loving the amiety among the poor and hating the selfserving people in power.

 • Blik House

  For the past ten years they documented the disappearance of a certain type of house, the blikhouses, constructed by labourers with reclaimed wood and cladded with cans.

In the Curacao Museum this beautifull stained window depicting the Dutch West Indies. As always: mixed feelings. We are part of this history, but uncomfortable.... A confusing mix of guilt and critique.

The North Sea Jazz Festival Curacao has begun.
For the people that couldn't get a ticket there is the possibility to watch what is happening on a big screen. Last year there were live performances here. But due to the enormous crowds that attended this year for safety reasons it is live stream.

 • Fantastic sea, bars, beach, entertainment. perfect for a summer holiday.
  Some beaches are open free of charge later in the afternoon.

 • need we say more.... The absolute resort feeling..

gedenkplaats op de plek dat politicus Wiels in 2014 is vermoord. Vlak nadat hij aankondigde 'grote onthullingen' te doen over corruptie.

Curacao: veelzijdig en complex

Ruben La Cruz op uitzichtpunt bij Caracasbaai

 Dag 2. Na een inspirerende bespreking met Tirzo en David over onze plannen met de studenten worden we op sleeptouw genomen door kunstenaars Ruben La Cruz en Caroline Helweg. Ruben is geboren en getogen op Curacao en trakteert ons op een genereuze portie verwarring!

 Toon me uw bezienswaardigheden en ik zeg u wie u ben. Volgens deze zegswijze is Curacao eerder een Picasso dan een Holbein. De wind brengt op dezelfde dag zuivere verkoeling maar ook zware industriele teerlucht. We bezoeken beginnende beachclub avonturiers en een gepensioneerde advocaat nu kunstschilder. Curacao is een aanlegplaats voor vele verhalen.

 Afwisselend resort, natuurpark, industriegebied, culturele oase en commerciele plek. Curacao verrast: iets wat hier de ene week is kan de volgende week verdwenen zijn en vervangen door iets anders dat actueler, nieuwer betere of anders is. Tirzo spreekt over de adaptieve kwaliteit van Curacao. Iedereen kijkt naar de beste kans. En gaat daarvoor. Er is ook een andere kant vertelt Ruben. Door die voortdurende beweging worden dingen die zich blijvend vestigen soms tegengewerkt. Succes van buitenstaanders kan hier ook tot weerstand leiden.

Het lijkt of de voortdurende transformatie een kenmerk is van Curacao. 'artist name 'Doctor, veelzijdig en complex',” zo stelt een aspirerend kunstenaar in IBB zich voor. We gaan zien of die eigenschap een probleem of juist een oplossing is.

http://www.lacruzhelweg.nl/

 • Bussiness

  The island's legal system supports a wide variety of corporate structures and is a popular corporate haven. Curaçao is considered a tax haven yet it adheres to the EU Code of Conduct against harmful tax practices.

 • ISLA

  holiday card commenting on the refinery ISLA. Founded by SHELL in 1918 it is now now Curacao owned but rented to Venezuela state company Petróleos de Venezuela.

  www.bvibeacon.com/1/index.php/news-articles-2/1936-june-4-2015/business-june-4-2015/6887-chinese-eying-investment-in-curacao-refinery

 • space

  Curacao has plans to construct a spaceport or a launching base for rockets carrying tourists into space.

  http://www.holiday-in-space.com/spaceexpeditioncuraao.htm

oil platform

diving and oil,co- existing on the same beach

opening Arthur Oster in Landhuis Bloemenhof

welcome on IBB

With an inspiring speech by David Baden and Tirzo Martha the 2 something new students he  were welcomed. Emphasis was on disccipline: dong't act cool, make cool work and change: we'll brainwash you in the best you can be. The aspiring arrtist looked both enthused and a little intimadated. But after the impressive presentaiton of two former IBB students that now study on an artschool in Holland everybody was convinced: yes we can!

Tomorrow we'll talk about what we can possibly do with the students. Allready it feels that 4 months will be too short, as we are inspired too!

http://institutobuenabista.com/

Too late or too old?

When landin gin Curacao I discoverd a rash all over.. Suddenly I realized I knew this particular thing: rode hond, Rubella. Normally a childrens disease. Not dangerouw, not serious but contagious and especailly in grown ups with complications like swollen joints.. Ye s it is textbook. So on top of the heat 35 celsius and up, a little slower than normal... And no kisses but waving and air handshakes ....